Andere projecten

Hulpmiddelen en hout
Naast de vele goederen als rolstoelen, rollators en andere orthopedische middelen welke hij van tal van instellingen kreeg kocht Adams hout bij de lokale kleine handelaren voor tal van nieuwe projecten, waaronder een overdekte werkplaats alsook een opslagruimte voor Diani’s Children Village. Dit hout werd niet bij de grote handelaren gekocht maar bij 6 kleine lokale handelaren, zodat zoveel mogelijk mensen meeprofiteren van de activiteiten van HICK Foundation en we een grotere groep mensen van een inkomen kunnen voorzien. Dit wordt ook aan de handelaren uitgelegd, zodat zij ook begrijpen waarom HICK Foundation bij hen 18 balken koopt, maar ook bij de collega enkele deuren verder.

Hick voetbalHICK voetbaltoernooi
Jaarlijks wordt een inmiddels traditionele voetbalfeest georganiseerd voor de lokale bewoners. Dit keer met voetbalshirts, gedoneerd door de Winschoter voetbalvereniging BATO en shirts van Alfred’s Hairline, eveneens uit Winschoten. De scheids- en grensrechtershirts alsook de ballen en pompjes werden traditioneel gesponsord door Harman Kardon International/JBL sound. Een realistisch voetbalveld werd hierbij op het strand uitgezet en het is ieder jaar weer verbazingwekkend hoeveel voetbaltalent er is in Kenia. Vanzelfsprekend mochten de spelers na afloop de shirts houden en de “man of the match” mocht de wedstrijdbal houden.

Makobe schoolproject
Tijdens het bezoek aan het Makobe School project met een speciale afdeling voor verstandelijk gehandicapten aan de rand van Shimba-Hills was opvallend hoeveel vooruitgang er was geboekt. Mede door bemiddeling van enkele Zweedse well-wishers is een zeer goed sanitair afvoersysteem gemaakt met daarbij behorende 3 IBA septic tank systemen. Nu is het nog zaak om 80 meter de grond in te boren naar “schoon” water.
Tevens is er een slaapgebouw in gebruik genomen voor meisjes. HICK heeft hier een grote opbergkast geschonken (ook weer gebouwd door locals) voor handdoeken, alsook zitstoelen op het terras van het slaapgebouw. Verder wordt een lesgebouw gebouwd voor handnijverheid, gesponsord door een scholengemeenschap uit Leiden. HICK Foundation is voornemens lesmateriaal en gereedschap te sponsoren.
Ook wordt onderzocht of een sportveld kan worden gerealiseerd voor voet- handbal en buitengymnastiek. HICK Foundation kan hiervoor beschikken over een terrein van ongeveer 5.200 m2. Voor het bezoek aan het Makobe Project gaat onze dank uit naar Yvonne Matiba-ter Aves van Diani’s Childrens Village, die er wederom voor zorgde dat we veilig met een van de landrovers van Go Africa Safaris & Travel de trip konden maken.

Diani Art Centre for Youth Group
Het is natuurlijk van belang dat naast de inzet van HICK Foundation. iedere laag van de locale bevolking ZELF ook mee gaat denken over de invulling van goede levensverwachting inzake gehandicapten-weeskinderen-en achtergestelden in het werkgebied van HICK Foundation.
Hiervoor heeft HICK Foundation tijdens het werkbezoek met diverse partijen -van hoog tot laag-contact gezocht en gesproken om zo tot een gezamenlijk plan te komen om de doelstellingen van HICK Foundation te realiseren.

Het idee hiervoor werd eigelijk geboren bij het zien van een gehandicapte kunstenaar welke fantastische zandbeelden maakte waarbij hij een ‘geldbakje’ – ook van zand gemaakt- had geplaatst dat diende voor enige donatie voor zijn artistieke kunsten. We wisten van het bestaan van deze zeer bescheiden jongeman maar wilden nu eindelijk wel eens meer van hem weten
en hoe hij aan zijn kunstzinnige dagelijkse werk was gekomen. Tijdens dit gesprek vertelde hij ons dat hij lid was van een zeer kleine gehandicapten organisatie gevestigd in Ukunda.
Na een en ander te hebben nagetrokken bij het Departement of Social Services Kwale district, bleek hij inderdaad ingeschreven te staan als lid van de Diani Art Centre For Youth Group, een kleine organisatie van kunstzinnige gehandicapten met 24 leden. Deze groep houdt elke vrijdag middag een bijeenkomst (vergadering) en wij zijn hierbij ook aanwezig geweest om eens polshoogte te nemen wat hun zienswijze was en hoe ze dachten vooruitgang te boeken ten aanzien van hun levensonderhoud en de toekomst verwachtingen. Na het bestuderen van hun project background bleek al snel dat Hickfoundation kansen zag om samen met locale
partijen iets te kunnen betekenen voor deze groep, waarbij tevens werd gekeken naar de invulling van andere achtergestelde locale bewoners aan de Diani-South Coast.

Tijdens de besprekingen met locale partijen van -Hoog tot Laag-is er besloten gezamenlijk een Four Win Points actie in het leven te roepen waarbij een ieder in het werkgebied van H.I.C.K-foundation voordeel aan kan hebben. De actie past exact binnen de doelstellingen van onze stichting en vormt een versterking van ons werk.

Inzet gehoor toestellen:
De door ons meegenomen gehoor toestellen verkregen van Beter-Horen hebben we na overleg met Dr.Rekhi, Medical Director van het Diani Beach Hospital in het ziekenhuis achter gelaten. Zuster Rohini Rat zal er zorg voor dragen dat de toestellen terecht komen bij kansarme mensen welke gehoorstoornissen hebben.